Nairobi - deansnow
Tour orientation at the Fairmont Hotel in Nairobi.  Meeting Eddie, our tour guide/host for the first time.

Tour orientation at the Fairmont Hotel in Nairobi. Meeting Eddie, our tour guide/host for the first time.

Africa201010010011